Jaký elektrický zámek pro těžké dveře či brány?

Elektrické zámky se typicky používají u hlavních vchodových dveří a bran. Problém je v tom, že hlavní vchod tvoří často masivní dřevěné dveře nebo těžká kovová brána. V těchto případech, pokud je použitý běžný elektrický zámek, nebo dokonce jen elektrický otvírač, bývá vystaven příliš velkému zatížení a v kombinaci s více frekventovaným provozem dochází k jeho rychlému opotřebování a následně poškození.

Zámek vhodný pro těžké dveře a brány

Pro tyto případy Viro zkonstruovalo patentovaný zámek s tzv. otáčivou závorou. Běžné zámky mají vysunovací trojúhelníkovou střelku se závorou (obr. vlevo), kdežto zámky Viro pro tyto účely mají otáčivou závoru vyrobenou z masivní mosazi nebo nerezové oceli (obr. vpravo).

Vlevo trojúhelníková střelka s trnem, vpravo otáčivá závora

Otáčivý pohyb umožňuje větší těsnost uzamknutí a větší odolnost mechanismu vůči zatížení velkými silami. Tomu jsou uzpůsobené i zesílené součásti uvnitř zámku. Použití zámku s otáčivou závorou se doporučuje především u bran a dveří s automatickým pohonem, protože zde je zámek vystaven ještě většímu namáhání s každým cyklem otevření a zavření.

Výhody elektrických zámků Viro:

 • dvojitá cívka rovnoměrně přenáší elektrickou zátěž, tím se prodlužuje životnost nejvíce namáhané součásti v zámku

dvojitá cívka

 • nastavitelná osová vzdálenost (backset) umožňuje přizpůsobit zámek našim podmínkám, pokud například máme již montážní otvory od předchozího zámku


backset

 • tělo zámku je vyrobeno z jednoho kusu oceli pro maximální mechanickou odolnost

 

Elektrické zámky Viro s otáčivou závorou mají některé doplňkové funkce:

 • zámky pracují standardně v tzv. provozním režimu, kdy po přivedení elektrického impulzu zůstává zámek odemknutý, dokud nejsou dveře či brána opět uzavřeny. Režim je vhodný pro automatické pohony a pro dveře s dveřním zavíračem.
  Tam, kde není automatický pohon, je určité riziko, že pokud přivedeme impulz do zámku např. omylem, zámek zůstane odemknutý a dveře či bránu může někdo následně otevřít. Proto se doporučuje v těchto případech nastavit zámek do tzv. bezpečnostního režimu. Brána následně může být otevřena pouze při současně přivedeném el. impulzu do zámku a ručním nebo automatickým odtlačením křídla. Zámek je otevřený pouze po dobu trvání el. impulzu a tím je zajištěno, že dveře či brána nezůstane otevřena nechtěně.

 • zámky s otáčivou závorou jsou flexibilní, mohou být instalovány horizontálně i vertikálně. Odlišnost je jen v použitém protiplechu, případně ve volitelném příslušenství, jako je madlo, nebo stříška.

 

Přehled modelů s otáčivou závorou:

 • Viro V06 – univerzální zámek, vhodný pro křídlové brány, zejména je díky svému kompaktnímu tvaru vhodný pro vertikální instalaci na úzký sloupek brány

  V06 vert02

 • Viro V90 – některé brány se nemohou otevírat dovnitř, ať už kvůli nevhodnému terénu, nebo z legislativních důvodů, V90 je navržen pro brány a branky otevírané směrem ven

  V90

 • Viro V9083 s tlačítkem – nabízí několik funkcí, chodec si může tlačítkem snadno zámek otevřít při odcházení, při otočení klíčem se současným stisknutím tlačítka lze buď tlačítko zablokovat, nebo lze zámek nastavit do režimu trvale odemčeno

  V9083 tlač
 • Viro V9087 – pokud potřebujete zámek s klasickou vložkou s euro-profilem, např. z důvodu sjednocení na stejný klíč s jinými zámky, to splňují zámky V06, V90 a V9087

  9087 europrofil
 • Viro V9083 – (úvodní obrázek) je odolný zámek do prostředí s velkými teplotními výkyvy, zámek dobře funguje i při značné teplotní roztažnosti brány

 

Závěrem

Pokud má zámek na vašich těžkých dveřích či vratech časté poruchy, může být řešením jeho výměna za robustnější typ Viro s otáčivou závorou. Jistě nebude problém najít ten správný typ, který splní vaše požadavky, ať už jde o funkce zámku, použité provozní napětí, nebo povrchovou úpravu.

Zdroj: www.virosecurityclub.com/