Co jsou elektrické otvírače a jaké mají vlastnosti?

Instalace elektrického otvírače umožňuje vzdálené otevírání dveří pomocí tlačítka (nejčastěji pomocí domovního telefonu) a to bez nutnosti výměny zadlabacího zámku. Elektrický otvírač se instaluje do zárubně dveří, kde nahrazuje standardní protiplech. Pracuje tak, že blokuje nebo uvolňuje střelku zadlabacího zámku. Z toho plyne, že při blokování střelky sice otvírač znemožňuje otevření dveří pouhým tahem či tlakem do dveří, ale zároveň nemůže fungovat při uzamknutí dveří klíčem, protože tím se vysune závora zámku.

Typické použití elektrických otvíračů, kterým se někdy říká také elektronický vrátný, je u vchodových dveří bytových domů. Najde ale uplatnění i v jiných situacích, jako například u hlídaných objektů, u branek pro pěší, u firemních vchodů nebo různých sdílených kanceláří..

Podívejme se nyní na hlavní vlastnosti elektrických otvíračů:

Trvalé nebo jednorázové otevření

Elektrické otvírače s trvalým otevřením (s krátkým impulzem) jsou častěji používané a pracují tak, že krátkým stisknutím tlačítka se přivede elektrický impulz, západka otvírače odblokuje střelku zámku a ta zůstane odblokovaná až do otevření a opětovného zavření dveří. Procházející osoba má tedy na otevření dveří dostatek času a tento typ je proto vhodný i pro dveře se automatickým otevíracím pohonem.

Elektrické otvírače s dočasným otevřením (s dlouhým impulzem) pracují tak, že dveře lze otevřít jen za současného stisknutí a držení tlačítka a tahu/tlaku na dveře. Pokud dveře po tuto dobu nikdo neotevře, zůstanou po skončení impulzu opět zavřené. Tím je zabráněno náhodnému otevření dveří a proto se tento režim využívá všude tam, kde je vyšší požadavek na zabezpečení objektu.

Mechanická blokáda

Užitečnou funkci, kterou mohou elektrické otvírače mít, je tzv. mechanická blokáda. Je to v podstatě malá nenápadná páčka vedle západky, kterou lze otvírač trvale vyřadit z provozu, tedy otevřít. To může být užitečné například při stěhování, nebo pokud například je vchod do budovy přes den pod dohledem recepčního personálu a uzavírá se jen na noc. Páčku lze přepnout menším šroubovákem nebo i ručně.   

Otevírač kompakt b 

Reverzní otvírače

Standardní otvírače pracují tak, že bez přivedeného napětí západka blokuje střelku zadlabacího zámku a jakmile je přiveden impulz, západka střelku uvolní. Co když ale dojde k výpadku proudu? Samozřejmě v tom případě zůstane elektrický otvírač zavřený. Toto řešení tedy upřednostňuje zabezpečení objektu.

Ovšem v některých nouzových situacích je potřeba zajistit volný průchod osob, například při vzniku požáru. To umožňují tzv. reverzní otvírače, které pracují opačně než standardní. Jsou trvale pod napětím a při přerušení napájení se západka otevře. Je zde tedy upřednostněna bezpečnost osob, při výpadku proudu lze osoby evakuovat.

Velikost otvírače

Standardní otvírače mají šířku 20mm a dodávají se obvykle s krátkým nebo dlouhým rovným čelním plechem. Objednat lze také úhlový dlouhý čelní plech, u kterého je již potřeba rozlišovat pravou nebo levou variantu.

Úhlový čelní plech zaoblený

Někdy v prostoru zárubně není příliš prostoru pro montáž elektrického otvírače, často to bývá u plastových a hliníkových dveří, proto mnoho výrobců nabízí i úzké (kompaktní) otvírače, které jsou široké 16mm.

Otevírač úzký (kompaktní)

Signalizace

Některé typy elektrických otvíračů jsou vybavené mikrospínačem, který umožňuje získat signál o otevření nebo zavření dveří.

Zdroj: https://www.virosecurityclub.com/