Automatické brány - komfort nerovná se bezpečnost

Automatické brány přinesly nesporný komfort, neboť umožňují otevírat vjezdy bez nutnosti vystupování z vozidla. Tato služba nám dnes připadá úplně samozřejmá a je v podstatě těžké si představit, že bychom se bez ní mohli obejít, zejména pokud jsme zvyklí na její praktičnost třeba ze zaměstnání nebo domova. V nepříznivém počasí ji oceňujeme o to víc.

Někdy však máme tendenci předpokládat, že pokročilejší technologie, jako je automatický systém otevírání, bude oproti manuálnímu zároveň i bezpečnější. V tomto konkrétním případě je to ale spíše naopak. Bývá tak chybou, že pořízením automatického systému na bránu se už moc nemyslí na pořízení vhodného zamykacího mechanismu a tak nějak se spoléhá na to, že samotná automatika zajišťuje i dobrou bezpečnost. 

cancello_scorrevole

Občas také lidé mají představu, že zámek neumí spolupracovat s automatickým systémem a bylo by nutné vždy vystoupit z vozidla a manuálně odemykat klíčem. Není to tak. Ve skutečnosti je zámek ovládán impulzem z dálkového ovládání brány, takže uvolnění zámku a otevírání brány automatickým systémem probíhá současně.

Nyní si popíšeme dvě hlavní výhody, které přináší instalace elektrického zámku na automatickou bránu:

  • Zámek prodlužuje životnost motoru

 

Motor automatického systému je často vystaven povětrnostním vlivům, jako jsou vítr, déšť, sníh či mráz. Z nich právě vítr dokáže značně zatěžovat ramena automatického systému, a to zejména při větší ploše brány, do které se vítr může opřít. Potom vznikají opravdu značné síly, kterým motor pohonu musí čelit. Toto namáhání může převzít právě instalovaný zámek, který drží křídla brány nehybně v jedné ose. Absorbuje síly od větru a tím prodlužuje životnost motoru pohonu.

  • Zámek brání zlodějům v otevření brány odpojením pohonu

 

Všechny automatické systémy musí v souladu s platnými předpisy umožňovat rychlé ruční odblokování pro případ nouze, pokud výpadek proudu vyřadí dálkové ovládání. Je to z toho důvodu, aby se skrz bránu dostali policisté nebo např. hasiči v případě požáru. Tuto možnost ručního odpojení mohou zneužít zloději, stačí jim k tomu přelézt bránu nebo plot a dostat se k pohonu. Ten lze ve většině případů odpojit jednoduchým plastovým tříhranným klíčem. Pokud je ovšem navíc brána vybavena elektrickým zámkem se silnou závorou, zloději zámek neotevřou a brána zůstane zavřená. V případě výpadku proudu lze zámek vždy odemknout ručně klíčem.

zdroj: www.virosecurityclub.com/