Automatické brány - komfort nerovná se bezpečnost

Automatické brány přinesly nesporný komfort, neboť umožňují otevírat vjezdy bez nutnosti vystupování z vozidla. Tato služba nám dnes připadá úplně samozřejmá a je v podstatě těžké si představit, že bychom se bez ní mohli obejít, zejména pokud jsme zvyklí na její praktičnost třeba ze zaměstnání nebo domova. V nepříznivém počasí ji oceňujeme o to víc.

Někdy však máme tendenci předpokládat, že pokročilejší technologie, jako je automatický systém otevírání, bude oproti manuálnímu zároveň i bezpečnější. V tomto konkrétním případě je to ale spíše naopak. Bývá tak chybou, že pořízením automatického systému na bránu se už moc nemyslí na pořízení vhodného zamykacího mechanismu a tak nějak se spoléhá na to, že samotná automatika zajišťuje i dobrou bezpečnost. 

cancello_scorrevole

Občas také lidé mají představu, že elektrický zámek neumí spolupracovat s automatickým systémem a bylo by nutné vždy vystoupit z vozidla a manuálně odemykat klíčem. Není to tak. Ve skutečnosti je elektrický zámek pro brány ovládán impulzem z dálkového ovládání brány, takže uvolnění elektrického zámku a otevírání brány automatickým systémem probíhá současně.

Nyní si popíšeme dvě hlavní výhody, které přináší instalace elektrického zámku na automatickou bránu:

  • Elektrický zámek prodlužuje životnost motoru

 

Motor automatického systému je často vystaven povětrnostním vlivům, jako jsou vítr, déšť, sníh či mráz. Z nich právě vítr dokáže značně zatěžovat ramena automatického systému, a to zejména při větší ploše brány, do které se vítr může opřít. Potom se brána rozkmitá a vznikají opravdu značné síly, kterým motor pohonu musí čelit. Toto namáhání může převzít právě instalovaný zámek, který drží křídla brány nehybně v jedné ose. Absorbuje síly od větru a tím prodlužuje životnost motoru pohonu.

  • Elektrický zámek brání zlodějům v otevření brány

 

Všechny automatické systémy musí v souladu s platnými předpisy umožňovat rychlé ruční odblokování pro případ nouze, pokud výpadek proudu vyřadí dálkové ovládání. Je to z toho důvodu, aby se skrz bránu dostali policisté nebo např. hasiči v případě požáru. Tuto možnost ručního odpojení mohou zneužít zloději, stačí jim k tomu přelézt bránu nebo plot a dostat se k pohonu. Ten lze ve většině případů odpojit jednoduchým plastovým tříhranným klíčem. Pokud je ovšem navíc brána vybavena elektrickým zámkem se silnou závorou, zloději zámek neotevřou a brána zůstane zavřená. V případě výpadku proudu lze elektrický zámek vždy odemknout ručně klíčem.

zdroj: www.virosecurityclub.com/